Tècnic

Rider tècnic (.pdf) de la formació completa, per a espais de mitjana/gran capacitat.

Rider-David Pujade Grup

David Pujade Grup farà tot el possible, dins les seves possibilitats,  per a complementar les mancances tècniques que poguessin haver als espais objecte del concert en qüestió.

En qualsevol cas, per a recintes petits o que sols precisin servei d’amenització, no caldrà tenir en compte aquest rider, sigui en format trio, quartet o quintet, corrent al càrrec de la formació, qualsevol necessitat de sonorització auxiliar (a no ser que el local ja en disposi)

Cliqueu aquí  si us cal descarregar Adobe Acrobat Reader

Comparteix!